Aannamebeleid vrijwilligers

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. Daarom neemt SC Scheemda de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

– Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissie verantwoordelijken;
– De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen;
– Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;

Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;