Het Bestuur

“Het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij de vereniging.”

Naast het voetbal zijn er ook andere activiteiten die georganiseerd en uitgevoerd kunnen worden

Algemene informatie

Naast het voetbal zijn er ook andere activiteiten die georganiseerd en uitgevoerd kunnen worden.

Het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij de vereniging door, buiten de voetbalsport om, activiteiten voor de leden en vrijwilligers te organiseren.

Organiseren van diverse activiteiten zoals:

  • Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd.
  • Laatste trainingsavond.
  • Lady’s Bingo
  • Zaalvoetbaldagen December
  • Vrijwilligersavond.
  • Een seizoenafsluiting (S.C. Scheemda dag).
  • Jeugdvoetbalkamp.

Voorafgaand aan de start van een nieuw seizoen, zal een activiteitenkalender en een passende begroting worden overlegd aan het bestuur.

Leden

Coördinator activiteitencommissie

Petra Horrel-Bos

Leden

Evelien Zantinga
Wendy Akkerman
Hester Soer
Joost Olthof