Corona Protocol

Corona Protocol

Coronaprotocol van  SC Scheemda

Gelukkig mogen we na een periode van gedwongen rust weer samen het veld op. De overheid heeft ons gelukkig de ruimte gegeven om weer sportactiviteiten te organiseren.
Dit gaat wel gepaard met wat beperkingen waaraan wij ons moeten houden zodat we zonder problemen de voetbalactiviteiten kunnen voortzetten. Als wij ons hier niet aan houden kan de gemeente overgaan tot sluiting van onze vereniging. Samen kunnen wij dit voorkomen. Door ons te houden aan de opgestelde regels!
Ondertussen is vrijwel iedereen in ons land wel op de hoogte van de basisregels zoals bijvoorbeeld het 1,5 meter afstand houden, veelvuldig handen ontsmetten en thuisblijven bij klachten.

Naast deze basisregels hebben wij nog een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wanneer iemand zich niet aan de corona maatregelen houdt dan kan het op termijn inhouden dat we bij een controle worden beboet en de accommodatie moeten sluiten. Juist dat willen we met elkaar voorkomen!  Het bestuur en alle vrijwilligers leggen de verantwoordelijkheid bij onze bezoekers. Zij zijn diegenen die ervoor kunnen zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat we zo ons sportpark veilig en open houden!

Specifieke maatregelen SC Scheemda.:

Kleedkamers:

Wij vragen onze leden om de 1,5 meter te hanteren in de kleedkamers, indien daar niet de ruimte voor is dan zal de trainer/leider ervoor moeten zorgen dat het in aparte groepjes wordt gedaan.

Bezoekende teams worden verzocht om thuis om te kleden en te douchen.
Wij hebben per team meestal maar 1 kleedkamer ter beschikking en wij kunnen hiermee de 1,5 meter niet garanderen.

-Ieder team dat wel gebruik maakt van een kleedkamer is verplicht deze ruimte schoon achter te laten.

-Waar mogelijk en nodig, maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers.

-De besprekingen voor alle teams worden ook niet in de kleedkamers gehouden. De meest geëigende plaats hiervoor is buiten.

Ouders wordt verzocht de kleedkamers niet te betreden.

Op en om het veld:

-Spelers en scheidsrechters moeten een eigen bidon/drinkfles meenemen

-Reservespelers en team officials boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden,  ook op de reservebank. Plaats extra zitmogelijkheden naast de dug-out of neem plaats achter de omheining.

-Tijdens warming up van 18+ ook 1,5 meter afstand.

-Tijdens de wedstrijd 18+ geen fysiek contact bij vieren van een gebeurtenis of een wissel.

-Wanneer er zich bij een iemand corona symptomen voordoen moet deze persoon meteen naar huis gaan.

-Het is toegestaan om 250 bezoekers tegelijk te ontvangen op ons sportcomplex. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij onderling 1,5 meter afstand van elkaar en de sporters houden. Zingen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Kantine

Iedereen bij binnenkomst van de kantine handen ontsmetten.

Volg de aangegeven looplijnen in de kantine, laat het meubilair staan zoals het geplaatst is en houdt afstand van elkaar en van ons kantinepersoneel en overige vrijwilligers en bestuursleden

Nuttig de consumpties zoveel mogelijk in de buitenlucht op de daarvoor aanwezige zitplaatsen.

Vervoer

Spreek bij een uitwedstrijd af op het sportcomplex om max. 10 minuten van te voren aanwezig te zijn om onnodige drukte te voorkomen.

Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten. Voor reizigers van 13 jaar en ouder adviseren wij dringend om dan een mondkapje te dragen.

Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

We verzoeken alle bezoekende verenigingen om z.s.m. (lees direct) na de wedstrijd  weer te vertrekken.

Bestuurs-ontvangst:

Er zal geen uitgebreide bestuurs-ontvangst van andere verenigingen plaatsvinden in onze bestuurskamer; de ruimte daarvoor is te beperkt.

Positief getest op het coronavirus

Als iemand van onze vereniging of van een andere vereniging positief getest wordt willen wij dit bij de vereniging graag zo spoedig mogelijk weten. Dit om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen treffen. Stel hiertoe een van de bestuursleden in kennis. Telefoonnummers zijn te vinden op www.scscheemda.nl. Daarnaast is het uiteraard ook wenselijk om bijvoorbeeld directe teamleden, vrijwilligers of supporters in kennis te stellen.

Als iemand van onze vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt vervolgens het bron- en contactonderzoek.

Tevens verwijzen we naar alle richtlijnen en voorschriften die zijn vermeld in het nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf

Alvast bedankt voor het voldoen aan alle maatregelen.
Samen komen we er uit!

Namens het bestuur SC Scheemda

Gerben Loer

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #27306f;background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}