Chris van Vegten

“Door plezier presteren.”

De Jeugdcommissie bestaat uit 5 leden, waaronder een afgevaardigde van het bestuur.

Algemene informatie

De Technische Commissie is aanspreekpunt voetbaltechnische zaken voor spelers, staf, trainers en bestuur. Het handelt in opdracht van het bestuur en heeft mandaat in de uitvoering van haar taken. De TC is verantwoording schuldig aan het bestuur. De TC bestaat uit 2 leden, waaronder een afgevaardigde van het bestuur.

Doelstellingen

  • Opleiden en ontwikkelen naar kwalitatief goede voetballers.
  • Aanstellen van goed opgeleide (gediplomeerde) trainers.
  • Niet-selectiespelers op een zo aangenaam mogelijke manier laten voetballen op recreatief niveau.
  • Verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren.

Taken

  • Toetst of beleid inzake voetbaltechnische zaken wordt nageleefd.
  • Beleidsvoorstellen doen aan het bestuur.
  • Op de hoogte blijven van het functioneren van trainers en leiders.
  • Actieve houding bij aantrekken trainers en leiders.
  • Overleg met spelersraad.
  • Evaluatie (jaarlijks) eigen functioneren.

Leden

Voorzitter

Chris van Vegten

Algemeen en voetbalzaken

Klaas Horrel – tel. 06-40204902
inahorrel@ziggo.nl

Coördinator JO7 t/m JO11

Tjepke Schreuder – tel. 06-50248607
tjschreuder@gmail.com

Adviseurs JO13 t/m JO15

Gerrie Drent
Erik Delger