Tijme Uil

“De supporters en andere bezoekers het zo aangenaam mogelijk te maken bij een bezoek aan Sportpark d’Oosterd.”

 

De kantinecommissie geeft uitvoering aan de werkzaamheden die nodig zijn in de kantine en adviseert het bestuur over alle horeca aangelegenheden binnen de vereniging.

Algemene informatie

De kantine-commissie geeft uitvoering aan de werkzaamheden die nodig zijn in de kantine en adviseert het bestuur over alle horeca aangelegenheden binnen de vereniging. De financiële kant van de exploitatie en de hieruit voortvloeiende werkwijzen zijn de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Doelstellingen

De supporters en andere bezoekers het zo aangenaam mogelijk te maken bij een bezoek aan Sportpark d’Oosterd. Uitgangspunt is dat de kantineactiviteiten aanvullend en ondersteunend zijn ten opzichte van de sportbeoefening en blijk geven van gastvrijheid en klantgerichtheid.

Taken

 • Stelt reglement samen voor de kantine en ziet toe op de voortgang.
 • Voert wijzigingen in het kantine reglement door, in overleg met het bestuur.
 • Beheer van de inventaris.
 • Werven, instrueren en opleiden barvrijwilligers.
 • Inroosteren van kantinemedewerkers.
 • Onderhouden van contacten met barvrijwilligers.
 • Het verzorgen van de inkoop, verkoop en administratie van de in de kantine om te zetten goederen, inclusief prijsafspraken.
 • Bereiding en verkoop van de producten volgens de richtlijnen van de Hygiënecode van de Voedsel Warenwet Autoriteit (VWA).
 • Registratie interne verstrekkingen.
 • Onderhouden van contacten met leveranciers.
 • Beheert de kas en draagt het geld af aan de penningmeester.
 • Bewaakt openings- en sluitingstijden.

Leden

Coördinator kantinecommissie

Tijme Uil

Leden

Gerry Dijkstra
Harm Bultema
Arnoud Klooster
Holger Gringhuis
Aaldrik Oolders
Koert Koers
Albert Bos
Gineke Gremmer
Kasper Stoppels
Nick Klooster
Zwanet Glazenborg