Jeroen Keitz

“Op een goede manier de reclame uiting van een bedrijf neerzetten”

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het leggen van nieuwe sponsorcontracten en het onderhouden van reeds bestaande sponsoren.

Algemene informatie

SC Scheemda stelt zich ten doel om een actief sponsorbeleid te voeren. Sponsors werven en zorg dragen voor een goede relatie met de sponsors. Dit bereiken d.m.v.
  • Meerjarige sponsorovereenkomsten
  • Organisatie van sponsorbijeenkomsten

Doelstellingen

Met sponsering een continue geldstroom genereren voor SC Scheemda, die minimaal voorziet in de behoeften die behoren bij het ambitieniveau, zowel op prestatief als recreatief niveau. Het beleid zal er op gericht zijn het aantal sponsors te vergroten door een diversiteit aan sponsormogelijkheden aan te bieden waardoor continuïteit van de sponsorbijdrage voor SC Scheemda de komende jaren gegarandeerd wordt.

Taken

  • Opstellen Sponsorplan
  • Werven van nieuwe sponsors
  • Voorbereiden van overeenkomsten met sponsors
  • Organiseren van activiteiten in het kader van relatiebeheer (behoud bestaande sponsors)
  • Facturering aan sponsors
  • Verstrekken van sponsorgegevens aan de penningmeester t.b.v. de financiële administratie

Leden

Coördinator sponsorcommissie

Jeroen Keitz

Leden

Tim de Jong
Mark Wierenga
Erik Nap
Bob Kellendonk
Rik Elzer

 

Email: sponsorcommissie@scscheemda.nl