Erwin van der Veen

“De Technische Commissie is aanspreekpunt voetbaltechnische zaken voor spelers, staf, trainers en bestuur.”

De TC bestaat uit 3 leden, waaronder een afgevaardigde van het bestuur.

Algemene informatie

De Technische Commissie is aanspreekpunt voetbaltechnische zaken voor spelers, staf, trainers en bestuur. Het handelt in opdracht van het bestuur en heeft mandaat in de uitvoering van haar taken. De TC is verantwoording schuldig aan het bestuur. De TC bestaat uit 2 leden, waaronder een afgevaardigde van het bestuur.

Doelstellingen

  • Opleiden en ontwikkelen naar kwalitatief goede voetballers.
  • Aanstellen van goed opgeleide (gediplomeerde) trainers.
  • Niet-selectiespelers op een zo aangenaam mogelijke manier laten voetballen op recreatief niveau.
  • Verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren.

Taken

  • Toetst of beleid inzake voetbaltechnische zaken wordt nageleefd.
  • Beleidsvoorstellen doen aan het bestuur.
  • Op de hoogte blijven van het functioneren van trainers en leiders.
  • Actieve houding bij aantrekken trainers en leiders.
  • Overleg met spelersraad.
  • Evaluatie (jaarlijks) eigen functioneren.

Leden

Coördinator technische commissie

Erwin van der Veen

Leden

Kristian Koerts
Ludy Riemeyer