Voetbalclubs Oldambt samen sterk voor leefbaarheid

Voetbalclubs Oldambt samen sterk voor leefbaarheid

De voetbalvereniging

In ieder dorp of stad is er wel één of meerdere aanwezig. De voetbalvereniging is vaak één van de grootste verenigingen die aanwezig is. Veel mensen zijn betrokken bij het voetbal door hier zelf actief aan deel te nemen, de club te bezoeken bij de wedstijden die er gespeeld worden, of om er vrijwilligerswerk te doen. Kortom de voetbalverenging heeft niet alleen een sportieve functie maar misschien nog wel belangrijker een maatschappelijke functie. De voetbalvereniging verbindt de inwoners van het dorp / stad met elkaar. Iedereen van jong tot oud kan betrokken zijn bij de voetbalvereniging. Om de voetbalverenging draaiende te houden wordt er door de leden contributie betaald en worden er acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kan iedereen lid worden van de voetbalvereniging. Ook zijn er afspraken met de gemeente ten behoeve van de subsidie die ontvangen wordt en werkzaamheden die de gemeente uitvoert of laat uitvoeren. Hierdoor bestaat de voetbalvereniging in ieder dorp / stad al vele tientallen jaren.

De gemeente heeft de afgelopen periode geïnventariseerd hoe de gebouwen en velden ook de komende jaren nog functioneel kunnen blijven. In dit rapport is beschreven hoe en waar welk onderhoud gepleegd dient te worden. Door deze meerjarenplanning is er duidelijk in beeld waar en wat er uitgevoerd dient te worden. Door het uitvoeren van deze werkzaamheden blijven de gebouwen en velden van de voetbalvereniging in goede staat.

Bezuinigingen die de gemeente wil gaan doorvoeren bij onder andere de voetbalverenigingen is geen goede zaak. Uit het rapport van Kenniscentrum Sport blijkt dat investeren in sport en bewegen een maatschappelijke meerwaarde heeft. De maatschappelijke opbrengsten zijn groter dan de investeringen die gedaan worden.

Gemeente bezuinig niet op sport. Dit gaat ten koste van de sport en de leefbaarheid van de vereniging en het dorp / stad waar de voetbalvereniging aanwezig is. Bezuinigen op sport is een maatschappelijke onverantwoorde keuze. Houdt u aan uw eerder gemaakte afspraken en laten we zo de voetbalverenigingen draaiende houden. Hierdoor blijft er in ieder dorp / stad een zeer grote sociale verbinding ten aanzien van sport en beweging.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #27306f;background-size: initial;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}